Managing Committee

President

 • Dharendra Vilas Kulkarni

Secretary

 • Nilesh Vinayak Mhatre

Members

 • Vilas Bhoir
 • Sachin Mhatre
 • Suresh Chavan
 • Girish Kulkarni
 • Pratap Singh Garia
 • Umed Singh Garia
 • Stephen Carvalho
 • Santosh Patil
 • Saji Jose
 • Ashish Gaud
 • Dharemndra Yadav
 • Rajesh Jadhav
 • Cyril D’souza
 • Shashikant Desai
 • Nagesh Patil
 • Nelson Rodrigues
 • Vikash Tiwari
 • Ranjeet Shivdas
 • Sandeep Patil
 • Vivek Garia
 • Nihar Desai
 • Mangesh Yadav
 • Deepraj Sonkusale
 • Amar Siingh
 • Abhishek Singh
 • Sudarshan Mankani
 • Suhas Sawant
 • Kamalakant Sawant
 • Lahu Yadav
 • B K Singh
 • Sagar Singh
 • Pravin Unni
 • Lalit Jha
 • Rajaram Singh
 • Kadedin Yadav
 • Karan Ramrakhiyani
 • Avi Jadhav
 • Rajesh Jadhav
 • Palash Dutta
 • Arokiya Raj
 • Sukalu Raut
 • Manoj Poojari
 • Jason Rocha
 • Brian Parkhe
 • Parikshit Patil
 • Vikas Mahadik
 • Raghunath Dige
 • Sushant Dabholkar
 • Umesh Choudhari
 • Jeetendra Ramgade
 • Santosh Ghanekar
 • Sunil Almeida

We would also like to honour and pay our respects to our dear members who are no longer with us, but their contribution and their hard-work for our trust would always be remembered

Shri Santosh Pandit

Shri Santosh Pandit

Shri Vishram Salunki

Shri Vishram Salunkhe